Home     │     Publikace     │    Judikatura    │    Archiv    │    O nás      │     Kontakt  


 

NOVINKY:

22.února 2011
Důkazní břemeno daňového subjektu
Více infoVíce info

22.února 2011
(Ne)Povinnost soudu zaslat repliku k vyjádření protistraně
Více infoVíce info


16.února 2011
Závěry vytýkacího řízení jako res iudicata pro daňovou kontrolu
Více infoVíce info

10.února 2011
Zákaz souběhu činnosti statutárního orgánu s obdobnou činností v rámci zaměstnaneckého vztahu
Více infoVíce info

9.února 2011

Uplatnění nových důvodů nezákonnosti správního rozhodnutí v řízení před NSS
Více infoVíce info

8.února 2011
Kdy končí lhůta pro zahájení vytýkajícího řízení
Více info
Více info

8.února 2011
Potvrzení příklonu NSS k prekluzivní lhůtě 3+0
Více infoVíce info


8.února 2011
Rozšírený senát NSS potvrdil prekluzivní lhutu 3+0
Více infoVíce info

2. srpna 2010
Mezinárodní prvek a daňová kontrola
Více infoVíce info


8. července 2010
Zastoupení při daňové kontrole
Více infoVíce info
13. července 2010
Zastoupení v daňovém řízení a vázanost správce daně rozhodčím nálezem
Více info Více info

20. května 2010
Úkony zpusobilé prerušit běh prekluzivní lhuty
Více infoVíce info

25. února 2010
Instituty sloužící ke správnému vyměření daně
Více info Více info

15. února 2010
Povinná aplikace evropských směrnic
Více info Více info5. února 2010
Dukazy z trestního rízení
Více info Více info

 

Přednášky

 

 

TRESTNÍ PRÁVO DAŇOVÉ

V únoru uspořádala nadnárodní poradenská společnost Leitner + Leitner - pod odbornou záštitou Fakulty právnické ZČU - v krásných prostorách Betlémské kaple v Praze již II. Mezinárodní konferenci trestního práva daňového. Úvodního slova se ujal děkan FP ZČU JUDr. Jaroslav Zachariáš, CSc. (u mikrofonu) a Hon.-Prof. Roman Leitner, partner společnosti

Leitner+Leitner. Přibližně 100 účastníků konference (a to nejen z České republiky, ale i z Rakouska a Německa) si pak vyslechlo přednášky předních odborníků na danou problematiku, mezi nimiž nechyběli například soudci Nejvyššího soudu ČR. Přednášky a na ně navazující diskuze se týkaly především aktuálních témat trestního práva daňového jako je ochrana základních práv, meze výkonu povolání daňového poradce, či definice a vnímání základních pojmů v dané oblasti - konference tak oslovila široké spektrum účastníků jak z řad zástupců státních institucí tak i soukromých (poradenských) firem.